RSS

ზნენი სამამაცონი – 49, გამოყენებული წყაროები

13 მაისი

 

1. აპოლონ როდოსელი –”არგონავტიკა”;

2. ბ. აბაშიძე – “მითოლოგიის ზოგიერთი საკითხი ქართულ   ზეპირსიტყვიერებაში”, თბილისი, 1984;

3. ზ. ავალიშვილი – “ჯვაროსანთა დროიდან”, თბილისი, 1989;

4. ი. ანთელავა – “ქართველები 1812 წლის სამამულო ომში”, “მეცნიერება”, თბილისი, 1984;

5. ვ. აფანასიევა, მ. ლუკონინი, ნ. პომერანცევა – “ძველი აღმოსავლეთის ხელოვნება”, “ნაკადული”, თბილისი, 1986;

6. ნ. ახმეტელი, ბ. ლორთქიფანიძე – “ქართული მითების სამყარო”, “ლოგოს პრესი”, 2001;

7. ვ. ბარდაველიძე – “ქართველთა უძველესი სარწმუნოების ისტორიიდან”, საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 1941 წ.;

8. გ. ბარჯაძე – “ლელობურთის ქრონიკები”, თბილისი, 1991;

9. Н. А. Бендукидзе – Хеттский миф о Телепину и его сванские параллели, ВДИ, Тб., 1973, გვ. 100

10. ვ. ბერიძე “სიტყვის კონა იმერულ და რაჭულ თქმათა”, “მეცნიერება”, 1986;

11. თ. ბერიძე, “ძველი თბილისის სურათები”, ნაკადული, 1980;

12. ბიბლია

13. გ. ბოჭორიძე – “თუშეთი”;

14. მ. გაბუნია, ა. ვეკუა – “პატარა ხრამის პეტროგლიფები”;

15. ი. გაგულაშვილი – “ქართული მაგიური პოეზია”, თსუ 1986;

16. ჟაკ ფრანსუა გამბა – “მოგზაურობა ამიერკავკასიაში 1820–24 წლებში”, თბილისი, 1987;

17. ზ. გამსახურდია – “წერილები, ესსეები”, 1991;

18. ნ. გაფრინდაშვილი – “მითოლოგიური ლექსიკონი”, “განათლება”, 1972;

19.  GEORGIEN – Schätze aus dem land des goldenen vlies, Katalog des Ausstellung des Deutschen Berghau-Museums Bochum

20. ლ. გვარამაძე – “ქართული საცეკვაო ფოლკლორი”;

21. ა. გიორგობიანი – სტატია “ქვის კულტი და ქვის საბრძოლო იარაღები”, გაზეთი “რაეო” თებერვალი, 1997;

22. გ. გიორგაძე – “ათასი ღვთაების ქვეყანა”, “მეცნიერება”, 1988;

23. ე. გიორგაძე – “კრივი და მოკრივენი”, თბილისი, 1979;

24. მ. გორგაძე – “ნარკვევები საქართველოს ფიზიკური კულტურის ისტორიიდან”, თბილისი, 1959;

25. რ. გორდეზიანი – “ბერძნული ცივილიზაცია”, “მერანი”, 1988;

26. ნ. დავითაშვილი – “ქართული ორნამენტი”, თბილისი, 1991;

27. ვ. ელაშვილი –”მთიელ ხალხთა ფიზიკური აღზრდის სისტემა”;

28. ვ. ელაშვილი – “ფარიკაობა”;

29. ვ. ელაშვილი – “მშვილდოსნობა”;

30. გ. ელიავა – “მეგრულ–ქართული ლექსიკონი”;

31. ვაჟა–ფშაველა – თხზულებათა ათტომეული;

32. ვახტანგ VI – “წიგნი ზეთების შეზავებისა და ქიმიისა ქმნის”, თბილისი, 1981;

33. ვახუშტი ბატონიშვილი – “აღწერა სამეფოსა საქართველოსი”;

34. “ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკონი;

35. ფ. თავაძე, შ. მესხია, ვ. ბარქაია, – “ლითონის დამუშავება ძველ საქართველოში”, თბ. 1954;

36. ე. თაყაიშვილი – “ემიგრანტული ნაშრომები”, “მეცნიერება”, 1991;

37. გ. თედორაძე – “ხუთი წელი ფშავ–ხევსურეთში”, 1941;

38. მ. თოდუა – “ქართულ–სპარსული ეტიუდები II”, თბილისი, 1975;

39. ი. თომაშვილი – “ქართული ჭიდაობა”;

40. ინტერნეტის წყაროები:

http://www.asor.org/HITTITE/HittiteHP.html, 

http://www.wsu.edu/~dee/WORLD.HTM

http://www.encyclopedia.com, 

http://indoeuro.bizland.com/archive/article9.html

http://www.wsu.edu:8080/~dee/MINOA/HISTORY.HTM

http://www.telusplanet.net/public/dgarneau/euro-c.htm

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/

http://www.geocities.com/~ephesus/rulers.html#Hittites

http://www.crystalinks.com/ancient.html

და სხვანი;

41. ც. ინწკირველი – “იესო ქრისტეს დიდმშვენიერი დიდება”, თბილისი, 2000;

42. იოანე ბატონიშვილი – “კალმასობა”;

43. კ. კერამი – “ხეთების საიდუმლოება”;

44. გ. კვირკველია – “უცხოელი მეცნიერები უძველესი ქართული ტომების მელითონეობის შესახებ”, “საბჭოთა საქართველო”, 1976;

45. ზ. კიკნაძე – “ქართულ მითოლოგიურ გადმოცემათა სისტემა”.;

46. ს. კრამერი – “ისტორია იწყება შუმერიდან”, “ნაკადული”, თბ. 1988;

47. ლაზური ზღაპრები, თბ. 1982;

48. ო. ლორთქიფანიძე – “ვანი – ოქრომრავალი კოლხეთის უძველესი რელიგიური ცენტრი”;

49. მ. ლორთქიფანიძე – “ქართლი V საუკუნის მეორე ნახევარში”;

50. ლუკრეციუსი – “საგანთა ბუნებისათვის”, “საბჭოთა საქართველო”, 1958;

51. ს. მაკალათია – “თუშეთი”, “ფშავი”, “ხევსურეთი”, “სამეგრელოს ისტორია და ეთნოგრაფია”;

52. შ. მესხია – “ლუარსაბ I და სიმონ I”, თბ. 1991; “ძლევაი საკვირველი”, “მეცნიერება”, 1972; “საშინაო პოლიტიკური ვითარება და სამოხელეო წყობა XII საუკუნის საქართველოში”;

53. მ. მიქელაძე – “ტოტემი და ძველი სამყარო”, თბილისი, 2000;

54. ნ. მოლოდინი – “ღებვის ხალხური წესები გურიაში”, თბ. 1980;

55. ი. მჭედლიშვილი – “ოიანა–ბუიანა”;

56. კ. ნაჭყებია – “ქართული ხალხური საცხენოსნო თამაშობანი”;

57. გ. ნიშნიანიძე – “პაემანი ვერაზე”, თბილისი, 1991;

58. Охоты на Кавказе, составитель штабс–капитан 16–го Гренадерскаго Мингрельскаго полка А. Калиновсий, 1900 г.;

59. თ. ოჩიაური – “ხევსურეთი და ხევსურები”, თბილისი, 1977;

60. პლუტარქე – “რჩეული ბიოგრაფიები”, თბ. 1975;

61. რ. პატარიძე – “ქართული ასომთავრული”, “ნაკადული”, 1980;

62. Прозрителев Г. – Кавказское оружие;

63. ვ. რაზიკაშვილი – “მამაჩემი – ვაჟა ფშაველა”;

64. ა. რობაქიძე – “სპორტის ეროვნული სახეობანი” (ლექციები);

65. ჯ. რუხაძე – “ბუნების ძალთა აღორძინების ხალხური დღესასწაული საქართველოში”, მეცნიერება, 1999წ.;

66. ჯ. რუხაძე – “ეთნოგრაფიული გულანი”, მეცნიერება, 2002წ.;

67. რჩეული ქართული ზღაპრები, თბ., 1949;

68. ს. სალუქვაძე – “ქართული მკურნალობის სათავეებთან”;

69. “საქართველოს ისტორიის ნარკვევები”, I ტომი, “საბჭოთა საქართველო”, 1970;

70. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია – საისტორიო ალმანახი “კლიო”, თბ. 2001;

71. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია – “გურია, მხარის კვლევა–ძიების შედეგები”, I, თბ. 1996;

72. «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», Тифлис, 1902;

73. საქართველოს ფიზიკური კულტურის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტი, საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია: “ქართული ეროვნული სპორტი და საბრძოლო ხელოვნება” – სამეცნიერო კონფერენციის მასალები;

74. “სვანეთი, მასალები მატერიალური და სულიერი კულტურის შესწავლისათვის”, II, 1977;

75. ვ. სიდამონიძე – “ქართულ ასპარეზობათა ქრონიკები”, თბილისი, 1978;

76. სტრაბონი – “გეოგრაფია”;

77. სულხან–საბა – “ლექსიკონი ქართული”;

78. ი. სურგულაძე – “მითოსი, კულტი, რიტუალი საქართველოში”, თბილისი, 2003წ;

79. ი. სურგულაძე – “ქართული ორნამენტის სიმბოლიკა”;

80. ი. ტაბაღუა – “საქართველო ევროპის არქივებსა და წიგნსაცავებში”, “მეცნიერება”, თბ. 1984;

81. “ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე VII”, ტფილისი, 1927;

82. ზაზა ფანასკერტელი–ციციშვილი – “სამკურნალო წიგნი კარაბადინი”;

83. ს. ფირცხალავა – “ქართველთა წინაპრები და მათი მონათესავე ტომები წინა აზიაში 40–6 ს.ს ძვ.წ.”, სახელგამი, თბილისი, 1948;

84. “ქართლის ცხოვრება” – ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით, თბილისი, 1955;

85. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი;

86. “ქართული მწერლობა”, “ნაკადული” თბილისი;

87. “ქართული პროზა”, “საბჭოთა საქართველო” თბილისი;

88. ქართულ კუთხურ კილო–თქმათა ლექსიკონი;

89. ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაციის მკვლევართა ჯგუფის მიერ ექსპედიციებში მოპოვებული მასალა;

90. ქართული საგმირო პოეზია;

91. ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი;

92. ივ. ქეშიკაშვილი – “ღმერთები, მითები, რიტუალები”, თბილისი, 1990;

93. ლ. ქუთათელაძე – “იოანე ბაგრატიონის “ქართული ლექსიკონი”, “მეცნიერება”, 1975;

94. ა. ღლონტი – “ქართულ კილო–თქმათა სიტყვის კონა”, “განათლება”, 1974;

95. ა. ყამარაული – “ხევსურეთი”;

96. ი. შაიშმელაშვილი – “შამქორი, ბასიანი”;

97. ა. შანიძე, ვ. თოფურია – “სვანური პროზაული ტექსტები”, მეცნიერებათა აკადემიის გამოცემა, 1939;

98. ზ. შარაშენიძე – “ფერეიდნელი გურჯები”, თბილისი, 1979;

99. ჯ. შარაშენიძე – “შუმერები და მათი კულტურა”, თბილისი, 1983;

100. Чахкиев Д. – Оружие Вайнахов;

101. მ. ჩიქოვანი – “ბერძნული და ქართული მითოლოგიის საკითხები”, თსუ–ს გამოცემა, 1971;

102. კ. ჩოლოყაშვილი – “ქართული საჭურველი და ომების ნაკვალევი ჩვენს ყოფაში”;

103. ქ. ჩხატარაიშვილი – “ნარკვევები სამხედრო საქმის ისტორიიდან ფეოდალურ საქართველოში”, გამომცემლობა “მეცნიერება”, 1979;

104. გ. ჩხეიძე – საკურსო ნაშრომები “მშვილდოსნობა”, “ქართული წარმართული პანთეონი და ხატობებთან დაკავშირებული ასპარეზობანი”, უნივერსიტეტი, 2001;

105. ა. ციბაძე – “მხედრობასა შინა კადნიერნი” თბილისი, 1980;

106. ა. ციბაძე – “ქართული ორჭიდი” როგორც ქართველ მხედართა სამხედრო–ფიზიკური მომზადების ქვაკუთხედი”;

107. ზ. ცინდელიანი – “მითი და სინამდვილე”;

108. “ძველი შუამდინარული პოეზია”, თბილისი, 1987;

109. შ. ძიძიგური – “საენათმეცნიერო საუბრები”;

110. კ. ხარაძე – “ქართველი მოგზაურები”;

111. Т. Хейердал – «Древний человек и океан», москва, 1982;

112. მ. ხიდაშელი – “კოლხეთის სამეფოში დადასტურებული ერთი რიტუალის შესახებ”, “ოჩხარი”, თბილისი, 2002 წ.;

113. ნ. ხიზანიშვილი – “ეთნოგრაფიული ჩანაწერები”, თბილისი, 1940;

114. ი. ჯავახიშვილი – ენციკლოპედიური ლექსიკონი, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2002;

115. ი. ჯავახიშვილი – “მასალები ქართველი ერის მატერიალური კულტურის ისტორიისათვის”, 1962;

116. ი. ჯავახიშვილი – “ქართველი ერის ისტორია”;

117. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი – “ქართველი ხალხის ეთნოგენეზი”, თბილისი, 2002;

118. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი – “ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორია”, თბილისი;

119. ჰეროდოტე – “ისტორია”;

 

გასაცნობი წყაროები:

 

1. ი. გე–ვა–ლი (ივანე გედევანიშვილი) – “სამხედრო ხელოვნება საქართველოში”, (1915);

2. ი. გრიშაშვილი – “ქალაქური ლექსიკონი” 1998;

3. “გურიანთელი ყაჩაღები სოფლად (დათიკო შავარდნაძე)”, თბ, 1912;

4. თ. დადეშკელიანი – “საქართველოს მხედრობა” (სტატია) XIX ს. 80–იანი წ;

5. ზ. თანდილავა – “ქართველ ტომთა თევზაობა–ნაოსნობის წარსულიდან”, “ლიტერატურული აჭარა” #5 გვ. 89–91 1963;

6. თანდილავა, ვანილიში – “ლაზეთი”;

7. ა. იაშვილი – “ხალხური მედიცინა კავკასიის მხარეში” (რუსულად, საუკუნის დასაწყისში);

8. გ. ინანიშვილი, გ. ლორთქიფანიძე – “ზოგიერთი სახეობის რკინის იარაღის ქიმიურ–ტექნოლოგიური შესწავლის შედეგები”, “საისტორიო კრებული” ტ.4 გვ. 446–453, 1973;

9. კალიმაქე – პოემა “მიზეზები” (AETIA);

10. ზ. კუტალეიშვილი – “ნაოსნობის ისტორიისათვის დასავლეთ საქართველოში”, თბილისის უნივერსიტეტის შრომები. ისტორია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ეთნოგრაფია ტ, 184 გვ. 312–332, 1977;

11. გ. ლომთათიძე – “წინაპართა ნაკვალევი”, თბილისი, 1952;

12. Лосев – «Очерк Античного символизма в мифологии»;

13. ს. მაკალათია – “დამღები”;

14. ს. მაკალათია – “ხევი”;

15. ა. მიქავა – “ზღვაოსნობა ძველ საქართველოში”, წიგნის სამყარო #24, 1981;

16. თ. მიქელაძე – “ძიებანი კოლხეთისადა სამხრეთ–აღმოსავლეთი შავიზღვისპირეთის უძველესი მოსახლეობის ისტორიიდან, თბ, 1974;

17. ნ. ნაჭყეპია – “საქართველოს ნავსადგურები (ისტორიულ–გეოგრაფიული მიმოხილვა)” თბილისის უნივერსიტეტის შრომები ტ. III, 1965;

18. შ. ნუცუბიძე “ქართული ფილოსოფიის ისტორია”, ტ. I, თბილისი, 1956;

19. “პარტიზანის სამახსოვრო” 1941;

20. ა. რობაქიძე – “კოლექტიური ნადირობის გადმონაშთები რაჭაში”, 1941;

21. ა. სარჯველაძე – “საქართველოს ზღვაოსნობის ისტორიიდან”, “წიგნის სამყარო” #1, 1973;

22. ჯ. სტეფნაძე, თ. ბერაძე – “ზღვაოსნობა ძველ საქართველოში”, (რეცენზია) მაცნე #1 გვ. 190–191, თბ. 1979;

23. მ. ტუღუში – “კატაპულტის კერამიკული ყუმბარები ურეკის მიდამოებიდან”, “ლენინის დროშა”, 1960წ, 11 ნოემბერი (მახარაძის რაიონის გაზეთი?);

24. ე. ურუშაძე – “ფირალები (ამბავი გურიის ცხოვრებიდან)”, ოზურგეთი, 1912;

25. ი. ფალიანი – “სვანური ხალხური თამაშობანი”, (ხელნაწერი), 1946;

26. ლ. ფანცხავა(?) – “კოლხური კულტურის მხატვრული ხელოსნობის ძეგლები”, თბ. 1988;

27. დ. ქორიძე – კოლხური კულტურის ისტორიისთვის”, თბ. 1965;

28. ზ. შერაზადიშვილი – “ფიზიკური აღზრდა მე–19 საუკუნის 60–70–იანი წლების საქართველოს სკოლებში”, 1957;

29. ზ. ჭიჭინაძე – “ისტორია ქართული მკურნალობისა უძველესი დროიდან”, თბ. 1917; – “ქართული მკურნალობის ისტორიიდან და ქართულ მკურნალობაში განსწავლულნი” თბ. 1923;

30. ჰესიოდე – “თეოგონია”;

Advertisements
 

ტეგები: , , ,

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: